Kim cương

Chọn Hình dáng
Round
Round
Princess
Princess
Cushion
Cushion
Marquise
Marquise
Oval
Oval
Radiant
Radiant
Pear
Pear
Emerald
Emerald
Heart
Heart
Giá (VNĐ)
Kích thước (li)
 • 3.6 - 3.9 li
 • 4 - 4.9 li
 • 5 - 5.9 li
 • 6 - 6.9 li
 • 7 - 7.9 li
 • 8 - 8.9 li
 • 9 - 9.9 li
 • 10-10.9 li
 • 11-11.9 li
 • 12-12.9 li
 • 13-13.9 li
 • 14 - 20 li
Hoặc nhập số li bạn cần tìm:
( VD:[3.6] --> [5.4] li )
Carat
Màu sắc
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O-P
 • S-T
 • Q-R
 • U-V
 • W-V
 • Y-Z
Độ tinh khiết
 • FL
 • IF
 • VVS1
 • VVS2
 • VS1
 • VS2
 • SI1
 • SI2
 • SI3
 • I1
 • I2
Nét cắt
 • Excellent
 • Very Good
 • Good
 • Ideal
Tìm kiếm nâng cao
101 viên kim cương
So sánh Hình dáng Mã kim cương Kích thước (li) Carat Màu sắc Độ tinh khiết Nét cắt Độ bóng Độ đối xứng Độ phát quang Giấy chứng nhận Giá (VNĐ) Chi tiết
Round KC299 3.6 li 0.18 D VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 9,946,000 Xem
Round KC300 3.6 li 0.18 D VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 9,875,000 Xem
Round KC301 3.6 li 0.18 E VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 9,485,000 Xem
Round KC302 3.6 li 0.18 E VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 9,485,000 Xem
Round KC303 3.6 li 0.18 E VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 9,450,000 Xem
Round KC304 3.6 li 0.18 E VVS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 9,418,000 Xem
Round KC305 3.6 li 0.18 E VVS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 9,435,000 Xem
Round KC306 3.6 li 0.18 E VVS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 9,438,000 Xem
Round KC307 3.6 li 0.18 E VVS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 9,438,000 Xem
Round KC308 3.6 li 0.18 F VVS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 9,335,000 Xem
Round KC309 3.6 li 0.18 F VVS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 9,396,000 Xem
Round KC310 3.6 li 0.18 F VVS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 9,335,000 Xem
Round KC311 3.6 li 0.18 F VS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 8,504,200 Xem
Round KC312 3.9 li 0.22 F VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 11,568,000 Xem
Round KC313 3.9 li 0.23 F VVS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 11,520,000 Xem
Round KC314 4.0 li 0.23 D VVS2 Excellent Excellent Excellent N GIA 14,332,834 Xem
Round KC315 4.0 li 0.23 E VVS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 14,724,000 Xem
Round KC316 4.0 li 0.23 F VVS2 Excellent Excellent Excellent N GIA 13,286,000 Xem
Round KC317 4.0 li 0.24 F VVS2 Excellent Excellent Excellent N GIA 13,286,000 Xem
Round KC318 4.0 li 0.25 F VVS2 Excellent Excellent Excellent N GIA 13,290,000 Xem
Round KC319 4.0 li 0.24 F VVS2 Excellent Excellent Excellent F GIA 12,990,000 Xem
Round KC320 4.0 li 0.24 F VVS2 Excellent Excellent Excellent F GIA 12,982,000 Xem
Round KC321 4.0 li 0.24 F VVS2 Excellent Excellent Excellent F GIA 12,997,000 Xem
Round KC322 4.2 li 0.3 F VVS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 17,627,797 Xem
Round KC323 4.2 li 0.3 D VVS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 18,785,000 Xem
Round KC327 4.2 li 0.3 F VVS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 17,315,000 Xem
Round KC324 4.3 li 0.3 D VVS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 18,465,000 Xem
Round KC325 4.3 li 0.3 E VVS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 17,780,000 Xem
Round KC326 4.3 li 0.3 E VVS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 17,304,000 Xem
Round KC328 4.5 li 0.35 D VVS1 Excellent Excellent Excellent STRONG GIA 26,284,000 Xem
Round KC329 4.5 li 0.34 D VS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 21,311,000 Xem
Round KC330 4.5 li 0.35 D VS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 21,257,000 Xem
Round KC331 4.5 li 0.34 E IF Excellent Excellent Excellent N GIA 27,562,000 Xem
Round KC332 4.5 li 0.35 E VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 25,092,000 Xem
Round KC333 4.5 li 0.33 E VVS2 Excellent Excellent Excellent N GIA 21,909,000 Xem
Round KC334 4.5 li 0.33 E VVS2 Excellent Excellent Excellent F GIA 21,304,000 Xem
Round KC335 4.5 li 0.34 E VS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 20,619,000 Xem
Round KC336 4.5 li 0.34 E VS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 19,470,000 Xem
Round KC337 4.5 li 0.34 E VS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 19,569,000 Xem
Round KC338 4.5 li 0.36 F VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 23,854,000 Xem
Round KC339 4.5 li 0.33 F VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 23,893,000 Xem
Round KC340 4.5 li 0.34 F VVS2 Excellent Excellent Excellent N GIA 20,464,000 Xem
Round KC341 4.5 li 0.35 F VVS2 Excellent Excellent Excellent N GIA 20,412,000 Xem
Round KC342 4.5 li 0.34 F VS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 19,744,000 Xem
Round KC343 4.5 li 0.35 F VS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 19,144,000 Xem
Round KC344 4.5 li 0.35 F VS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 18,564,000 Xem
Round KC345 4.8 li 0.41 D VVS2 Excellent Excellent Excellent F GIA 29,688,000 Xem
Round KC346 4.8 li 0.39 F IF Excellent Excellent Excellent N GIA 34,035,000 Xem
Round KC347 4.8 li 0.42 F VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 33,213,000 Xem
Round KC348 4.8 li 0.43 F VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 32,673,000 Xem
Round KC349 5.0 li 0.51 D VVS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 53,681,000 Xem
Round KC350 5.0 li 0.46 D VS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 44,748,000 Xem
Round KC351 5.0 li 0.5 E VVS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 49,581,000 Xem
Round KC352 5.0 li 0.5 E VS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 43,078,000 Xem
Round KC353 5.0 li 0.51 F IF Excellent Excellent Excellent F GIA 49,771,000 Xem
Round KC354 5.0 li 0.5 F VVS2 Excellent Excellent Excellent F GIA 43,974,000 Xem
Round KC355 5.1 li 0.52 E VS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 42,977,000 Xem
Round KC356 5.1 li 0.5 F VVS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 48,426,000 Xem
Round KC357 5.1 li 0.5 F VVS2 Excellent Excellent Excellent F GIA 44,660,000 Xem
Round KC358 5.1 li 0.51 F VS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 41,632,000 Xem
Round KC359 5.3 li 0.56 D IF Excellent Excellent Excellent M GIA 64,753,000 Xem
Round KC360 5.3 li 0.59 E VVS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 56,122,000 Xem
Round KC361 5.3 li 0.59 E VS1 Excellent Excellent Excellent STRONG GIA 49,086,000 Xem
Round KC362 5.3 li 0.59 F VVS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 53,076,000 Xem
Round KC363 5.3 li 0.54 F VVS2 Excellent Excellent Excellent F GIA 48,676,000 Xem
Round KC364 5.3 li 0.54 F VS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 44,748,000 Xem
Round KC379 5.3 li 0.56 F VS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 49,609,000 Xem
Round KC365 5.4 li 0.61 D VVS2 Excellent Excellent Excellent F GIA 73,863,000 Xem
Round KC366 5.4 li 0.59 D VS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 61,387,000 Xem
Round KC367 5.4 li 0.6 E VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 74,125,000 Xem
Round KC368 5.4 li 0.57 E VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 74,325,000 Xem
Round KC369 5.4 li 0.59 E VVS2 Excellent Excellent Excellent N GIA 65,241,000 Xem
Round KC370 5.4 li 0.6 E VVS2 Excellent Excellent Excellent M GIA 63,912,000 Xem
Round KC371 5.4 li 0.58 F IF Excellent Excellent Excellent N GIA 74,220,000 Xem
Round KC372 5.4 li 0.6 F IF Excellent Excellent Excellent N GIA 73,941,000 Xem
Round KC373 5.4 li 0.58 F VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 71,331,086 Xem
Round KC374 5.4 li 0.61 F VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 70,921,000 Xem
Round KC375 5.4 li 0.59 F VVS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 70,800,000 Xem
Round KC376 5.4 li 0.6 F VVS2 Excellent Excellent Excellent N GIA 60,017,000 Xem
Round KC377 5.4 li 0.59 F VVS2 Excellent Excellent Excellent M GIA 60,355,000 Xem
Round KC378 5.4 li 0.59 F VS1 Excellent Excellent Excellent N GIA 57,356,000 Xem
Round KC380 5.4 li 0.58 F VS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 56,190,000 Xem
Round KC381 5.6 li 0.65 D VVS2 Excellent Excellent Excellent M GIA 79,198,000 Xem
Round KC384 5.7 li 0.74 F VVS2 Excellent Excellent Excellent M GIA 86,728,000 Xem
Round KC385 5.7 li 0.75 E VVS2 Excellent Excellent Excellent F GIA 92,791,000 Xem
Round KC382 5.8 li 0.72 D VVS2 Excellent Excellent Excellent F GIA 94,673,000 Xem
Round KC383 5.8 li 0.76 F VVS2 Excellent Excellent Excellent M GIA 87,526,000 Xem
Round KC386 5.8 li 0.77 E VS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 84,948,000 Xem
Round KC387 6.0 li 0.78 E IF Excellent Excellent Excellent N GIA 149,435,000 Xem
Round KC388 6.0 li 0.76 E VVS1 Excellent Excellent Excellent STRONG GIA 133,992,000 Xem
Round KC389 6.0 li 0.8 F VVS2 Excellent Excellent Excellent STRONG GIA 115,356,000 Xem
Round KC390 6.2 li 0.85 F VVS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 165,198,000 Xem
Round KC391 6.3 li 1 D VS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 205,753,000 Xem
Round KC392 6.3 li 0.96 D VS1 Excellent Excellent Excellent STRONG GIA 182,150,000 Xem
Round KC393 6.3 li 1 E VVS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 230,393,000 Xem
Round KC394 6.3 li 1.01 F VVS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 223,512,000 Xem
Round KC395 6.3 li 1 F VS1 Excellent Excellent Excellent F GIA 198,519,000 Xem
Round KC396 6.3 li 1 G VVS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 198,660,000 Xem
Round KC397 7.2 li 1.37 D VS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 339,440,000 Xem
Round KC398 7.2 li 1.34 F VVS1 Excellent Excellent Excellent M GIA 399,340,000 Xem
Round KC399 8.1 li 2 J VVS2 Excellent Excellent Excellent M GIA 362,688,000 Xem
0