CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG

Vĩnh Cara trân trọng từng giá trị cảm xúc của quý khách hàng. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa câu chuyện của chính bạn!
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Khách hàng
Anh Phát - Chị Thơ
Anh Vinh
Chị Trang
Anh Sang
Anh Tuấn
Chị Huyền
Anh Sang
Chị Ngọc Diệu
Chị Hương
Anh Bình
Chị Dung
Anh Duy
Chị Uyên
Anh Tùng
Anh Thắng
Anh Hưng - Chị Vi
Chị Chúc Lý
Anh Phi Hùng
Chị Hải Yến
Chị Mỹ Hạnh
Cảm ơn Vĩnh CaRa chị rất hài lòng về sản phẩm
Anh Trần Quốc Lân
Quý Khách Hàng
Chị Thu Thủy
Chị Phúc
Chị Như Ngọc
Chị Mỹ Thiện
Chị Bích Hà
Chị Nguyên
Chị Kim Hồng
Anh Vinh
Anh Thái
Anh Minh Tâm
Anh Khôi - Chị Diệp
Anh Trường - Chị Uyên
Anh Anthony - Chị Nga
09052018
Tô Khả Đạt
Đức Nguyễn
Nhẫn khá đẹp, rất ưng 
Đỗ Thắm
Rất đẹp. Rất tuyệt vời
Phạm Nhung

Rất hài lòng về nhân viên tư vấn và sản phẩm.

A Chuýa Chelly
Đúng gu vợ chồng mình thích, rất hài lòng.
08112018
Nhẫn cưới 
 Khách hàng
 Khách hàng
 Khách hàng
 Khách hàng
 Khách hàng
 Khách hàng
 Khách hàng
 Anh Phát - Chị Thơ
 Anh Vinh
 Chị Trang
 Anh Sang
 Anh Tuấn
 Chị Huyền
 Anh Sang
 Chị Ngọc Diệu
 Chị Hương
 Anh Bình
 Chị Dung
 Anh Duy
 Chị Uyên
 Anh Tùng
 Anh Thắng
 Anh Hưng - Chị Vi
 Chị Chúc Lý
 Anh Phi Hùng
 Chị Hải Yến
 Chị Mỹ Hạnh
 Anh Trần Quốc Lân
 Quý Khách Hàng
 Chị Thu Thủy
 Chị Phúc
 Chị Như Ngọc
 Chị Mỹ Thiện
 Chị Bích Hà
 Chị Nguyên
 Chị Kim Hồng
 Anh Vinh
 Anh Thái
 Anh Minh Tâm
 Anh Khôi - Chị Diệp
 Anh Trường - Chị Uyên
 Anh Anthony - Chị Nga
 09052018
 Tô Khả Đạt
 Đức Nguyễn
 Đỗ Thắm
 Phạm Nhung
 A Chuýa Chelly
 08112018